De provincie verleent voorlopig geen vergunningen aan projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt. Op dit moment brengt de provincie in kaart wat de precieze gevolgen zijn. De stop is nodig omdat uit onderzoek naar de kwaliteit van de natuur in Brabant is gebleken dat die is verslechterd.

Tessel Linders 1-3-2023

Brabant telt 21 Natura 2000-gebieden. Voor 15 van die gebieden is de provincie hoofdverantwoordelijk en verplicht om de kwaliteit te monitoren, omdat die gebieden helemaal in Brabant liggen. De laatste meting stamt uit 2015 en moest nu worden herzien. Uit de nieuwe Natuurdoelanalyse, zoals het onderzoek heet, blijkt dat de kwaliteit van die 15 gebieden is verslechterd.

Lees verder Omroep Brabant

Categorieën: STIKSTOF