Bij het produceren van vlees ontstaat schade aan het milieu, het klimaat, diergezondheid en de biodiversiteit. Daarnaast betaalt de overheid mee aan het bestrijden van dierziektes en krijgt de sector subsidies. Als al die kosten in de verkoopprijzen zouden worden doorberekend, dan wordt varkensvlees 53% duurder, kippenvlees 26% en rundvlees gemiddeld 40%.

Dat heeft CE Delft berekend in het rapport “De Echte Prijs van Vlees”. De grootste schade door het produceren van vlees wordt veroorzaakt door de negatieve bijdrage van ammoniak aan de luchtkwaliteit in Nederland.

De totale jaarlijkse schade ten gevolge van de consumptie van vlees bedraagt 4,5 miljard Euro per jaar.

De berekeningen in het rapport zijn gebaseerd op de systematiek van het Handboek Milieuprijzen dat CE Delft in 2017 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opgesteld. Milieuprijzen zijn kengetallen die de schade van emissies aan menselijke gezondheid, ecosystemen en gebouwen/materialen kwantificeren en uitdrukken in Euro per kg emissie. CE Delft heeft voor meer dan 2500 stoffen de milieuprijzen bepaald. 

Links

  1. Handboek Milieuprijzen 2017, Methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts, CE Delft 2017
  2. De landbouw in de Nederlandse economie, CBS 7-5-2020
  3. Landbouw is níét belangrijk voor de Nederlandse economie (en nog 3 mythes over de landbouw ontkracht), de Correspondent,
  4. Landbouw dossier Follow the Money
  5. Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij Groen Kennisnet 15-1-2019
  6. Economische betekenis veehouderij wordt schromelijk overschat’ Foodlog 15-6-2018
  7. Rapporten True Animal Protein Price Coalition
  8. Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer TNO rapport 2012 R10595, vanaf blz 63