Van boeren wordt heel wat verandering verwacht in de komende jaren. Dat is niet makkelijk, want de consument zit niet altijd te wachten op duurzame, en daardoor vaak duurdere producten.

De overheid propageert een transitie naar een meer duurzaam voedselsysteem. Veel consumenten zijn daar ook best voor. Maar willen of kunnen de hogere kosten daarvan niet betalen. Daardoor sneuvelen de initiateiven van moedige voorlopers.
De overheid zou ons insziens best eens wat moediger mogen zijn om de kosten van niet duurzaam produceren in rekening te brengen, daardoor het prijsverschil tussen duurzaam ne niet duurzaam voedsel te verkleinen.