MEER DAN 19,4 GEUR VOOR DE RECHTER

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

De Gemeente Meijerijstad had het bezwaar van twee omwonenden tegen een aanvraag voor een vergunning van een intensieve veehouderij – zoals gebruikelijk- naast zich neergelegd. De omwonenden, waaronder BBP-bestuurslid Gert van Dooren, beriepen zich daarop bij de rechtbank in Den Bosch op de opzienbarende uitspraak van de burgerrechter uit september 2022. Toen werd bepaald dat stankoverlast boven de 19,4 odeur in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dat overheden die dit goedkeuren in overtreding zijn en dit moeten repareren. Volgens de woordvoerder van de gemeente Meijerijstad hoeft er bij de beoordeling van deze vergunningaanvraag, die gaat over een technische installatie, niet naar de EVRM gekeken te worden. Gert van Dooren voerde voor de rechter aan dat de overheid al jaren te veel ‘pro boer’ is geweest. Daardoor is er in het buitengebied een stapeling van stank van verschillende bedrijven ontstaan. Die overheid moet nu ook voor afbouw zorgen. Ook als het, zoals in dit geval, om een technische aanpassing gaat. Er zal immers ergens een begin gemaakt moeten worden. De rechtbank doet uitspraak over zes weken.

Samenvatting van artikel uit Brabants Dagblad d.d. 08-05-2024

Nota Bene: De aanvraag voor de vergunning betrof een aanpassing van de luchtwasser. Deze aanpassing zorgde echter niet voor minder stankoverlast. Voor een goed beeld van de situatie: ter plaatse staan woningen die cumulatief 30 odeur op hun dak krijgen, terwijl lokaal volgens de gemeentelijke norm 14 odeur is toegestaan.