Draft pagina, in ontwerp

Er zijn vele mythes rond de intensieve landbouw. Bedacht door de intensieve landbouw lobby die er belang bij heeft het publiek te misleiden. Maar kritische burgers willen nu wel eens weten hoe het echt zit. Op deze pagina een aantal mythes weerlegd.
Elk stelling kan afzonderlijk worden gebruikt in de sociale media

1. Veehouderij, krimp veestapel

Mythe 1.2
Als de veehouderij in NL krimpt, komen er in het buitenland meer dieren bij, die meer emissies veroorzaken. Dus negatief effect voor het mondiale klimaat.

Mythe 1.3
Varkens zijn nodig om organische afvalstromen duurzaam te verwerken.
Lees meer

Mythe 1.4
Vlees is onmisbaar in een gezond voedingspatroon.
Lees Meer

2. Mestfabrieken, mest en mestfraude

Mythe 2.1 Mestfraude gebeurt slechts incidenteel.

Mythe 2.2 We krijgen een mesttekort als de veehouderij krimpt.

Mythe 2.3 Mestfabrieken zijn een oplossing voor het mestoverschot.

Mythe 2.4 “Groen gas”uit de mewstvergisters is nodig om onafhankelijk te zijn van buitenlands gas.

Mythe 2.5 Mestfabrieken zijn een belangrijke schakel in duurzame kringlooplandbouw.

3. Stikstof en klimaatbeleid

Mythe 3.1 Nederland wil het beste jongetje van de klas zijn in de EU
De varkenshouderij heeft al 60% stikstof gereduceerd dus nu zijn anderen aan zet.

Mythe 3.2 De boeren krijgen onterecht de schuld van het stikstofprobleem.

Mythe 3.3 Nederland is zo klein dat krimp vd veehouderij mondiaal geen klimaateffect heeft.

Mythe 3.4 Er slaat veel stikstof vanuit industriegebieden in het buitenland hier neer. Dat moet je meetellen.

Mythe 4.4 Stikstofuitstoot komt vooral door de melkveehouderij. De varkenshouderij draagt er maar weinig aan bij.

4. Dierwelzijn

Mythe 4.1 De kritiek op intensieve veehouderij komt door een gebrek aan kennis bij de burger over hoe het eraan toe gaat bij veehouders.

Mythe 4.2 Het is juist goed om kalfjes heel vroeg bij de moeder weg te halen, want…

Mythe 4.3 Het is juist goed als zeugen tussen stalen beugels liggen, want anders lopen biggen de kans geplet te worden.

5. Diverse

Mythe 5.1 De veehouderij is de motor van de economie in de buitengebieden

Mythe 5.2 Boeren zijn de beste beheerders van het landschap.

Mythe 5.3 Milieuclubs hebben een sterke lobby in Den Haag.

Mythe 5.4 Zoönosen ontstaan alleen in stallen met vrije uitloop door contact met wilde zwijnen of watervogels.

Mythe 5.5 Het zijn altijd mensen uit de stad die op het platteland zijn gaan wonen die klagen over stank.

Mythe 5.6 De subsidie van de nederlandse boeren maakt de sector duurzaam

Mythe 5.7 In veevoer zit vooral sojaschroot. De meeste soja is voor menselijke consumptie (en sojamelk en vegaburgers).

Categories: Uncategorized