De Hofbar besteedde 2 afleveringen aan het functioneren van de Omgevingsdienst. Een onthutsend beeld van het functioneren van onze omgevingsdiensten.

Deel 1: Toezicht omgevingsdiensten beneden peil

Omgevingsdiensten moeten in opdracht van gemeentes en provincies toezicht houden op bedrijven. Dat gaat lang niet altijd even goed.

In Nistelrode staat een Mestfabriek die veel stankoverlast veroorzaakt. De firma Jenissen in Nistelrode opereert al 4 jaar zonder de juiste vergunningen. De provincie en de omgevingsdienst houden de ondernemer de hand boven het hoofd.


Deel 2: wanneer grijpt Den Haag in?

De omgevingsdienst moet toezicht houden op een gezonde omgeving.
Maar voor wie werken ze eigenlijk: burger of bedrijf?

Een uitzending over falend toezicht door de Omgevingsdienst bij de Mestverwerker in Nistelrode. Met een onthutsende bewering : een ambtenaar handhaaft in opdracht van zijn baas niet. Want zijn baas krijgt opdrachten van de politiek in plaats dat hij laat toetsen aan de wet.

Een Gedeputeerde mevrouw Lemkes die beweert dat alle vergunningen in orde zijn
en een staatssecretaris die toegeeft dat de Omgevingsdiensten niet goed functioneren, opdracht heeft gegeven aan de commissie Jozius van Aartsen aanbevelingen te doen en de belangrijkste aanbeveling – zorgen voor onafhankelijkheid – niet overneemt.

Categorieën: homepageSTANKVTH