GROETEN UIT ZOÖNOSIË

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

GROETEN UIT ZOÖNOSIË VOOR ANNE-MARIE SPIERINGS

Frank van den Dungen, lid van bestuur van Brabants Burgerplatform (BBP), heeft op 18 februari 2021 in het provinciehuis de kaart van Zoönosië overhandigd aan Anne-Marie Spierings. Zie de video van Omroep Brabant

Hiernaast
Zoonose fragment begint bij 6 minuten

Het bestuur van het BBP vond dat, ook al organiseerde de provincie zelf geen afscheid, zij het vertrek van Anne-Marie als gedeputeerde niet zomaar voorbij kon laten gaan. Nu Anne-Marie 22 januari 2021 weer begonnen is als Statenlid voor D66, was het moment daar om haar deze kaart aan te bieden. Deze kaart “Groeten uit Zoönosië” is speciaal gemaakt voor haar omdat zij als gedeputeerde met haar stalderingsbeleid gezorgd heeft voor een keerpunt in de leefbaarheid van het platteland van Brabant.

De Brabantse dialogen

De veedichtheid in Brabant is een van de grootste van Europa en de Brabantse veestapel kende een onafgebroken stijgende lijn. Anne-Marie Spierings heeft in 2016 het initiatief genomen om alle betrokken partijen: boeren, burgers, gemeenten, waterschappen en keten-bedrijven aan tafel te vragen om met elkaar in dialoog te gaan en om zelf te komen met beleidsvoorstellen voor de mestbewerking én voor de vermindering van de veedichtheid in Brabant. De uitkomsten van deze dialoog werden door de politiek doorvertaald naar

  • beleid voor mestverwerking : bij voorkeur op daartoe geschikte industrieterreinen – beleid dat nu alweer verlaten dreigt te worden,
  • beleid voor krimp van de veestapel: het zogenaamde stalderingsbeleid.

Staldering

Staldering komt er, simpel gezegd, op neer dat als een boer een nieuwe stal van 100 vierkante meter wil bouwen, hij daarvoor een oude stal van 120 vierkante meter moet inruilen. In de praktijk komt dat neer op sloop van de oude stal. De regeling kent veel pluspunten. Een van de belangrijkste is dat met de staldering door de provincie voor het eerst ingezet werd op krimp van de veestapel.

Groeten uit Zoönosië

Daarom wilden we als Brabants Burgerplatform Anne-Marie bij haar afscheid als gedeputeerde deze kaart aanbieden. We zagen haar met lede ogen vertrekken en we zagen een nieuwe coalitie aanschuiven die ons meer zorgen baarde. Daarom deze kaart: “Groeten uit Zoönosië”.

Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen overspringen. Daarbij gaat het om bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Mensen lopen ze op via voedsel, via water, via de lucht of via direct contact met dieren of beten van dieren, zoals teken en muggen.

De kaart – met alle soorten zoönosen erop – is afgelopen zomer gemaakt door Frank van den Dungen, waarbij hij het RIVM-rapport: “De staat van Zoönosen 2018” als basis heeft gebruikt. Deze kaart is een verbeelding van een vrije mutatie van dat rapport. Alle illustraties zijn getekend door sarahlinde.nl, die ook tekent voor de meeste illustraties op deze website.

Voor meer informatie over het risico van zoönosen zie:

Categorieën: EIGENZOÖNOSEN