Risico’s van Zoönosen in historisch perspectief

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Presentatie voor Provinciale Statenleden 14 december 2022

door Jos van de Sande

Op 14 december organiseerde het Brabants Burgerplatform een presentatie door Jos van de Sande, over de risico’s van zoönosen. De fracties van VVD, 50+, SP, PvdA, D66, GL en PvdD maakten gebruik van deze uitnodiging.

Inhoud presentatie
  • Een historische ontwikkeling van zoönosen
  • de belangrijkse zoönosen in Nederland (al 4 in NL in 20 jaar!)
  • Een overzicht van de onderzoeks rapporten.
  • Hierin worden duidelijke aanbevelingen gedaan, die echter onvoldoende zijn opgevolgd.
  • Het transporteren van mest is een onvoldoende onderkend risico
  • Huidige wetgeving onvoldoende voor bescherming volksgezondheid

Presentatie

Risico’s van Zoönosen in historische perspectief, Jos van de Sande
https://drive.google.com/file/d/1exLbHupYN8OM5a5B8TJt4k_FCfwFK5gK/view?usp=share_link

Short URL: https://wp.me/pcty64-1bd

Categorieën: ZOÖNOSEN