GELIJK HEBBEN & GELIJK KRIJGEN

Gepubliceerd door Brabants Burgerplatform op

Achterbanbijeenkomst – januari 2024

Jaar in jaar uit is er door omwonenden gestreden tegen de uitwassen van de intensieve veehouderij. Daarbij draait het meestal om stankoverlast. Allerlei vergunningen worden daarbij aangevochten. Maar een vergunning valt onder het bestuursrecht. Dat gaat over de hiërarchische verhouding tussen de overheid en de burger. En dat wordt dan bekeken binnen de wettelijke kaders, die we samen democratisch vastgelegd hebben. Inmiddels is wel duidelijk dat de bescherming van de burger daarbij tekortschiet. Men had overlast van stank, maar dat mocht, want die was immers vergund volgens de regeltjes.

Dat voelt onrechtvaardig. Daarom is de overstap gemaakt naar het civielrecht, ook bekend als het burgerlijk recht. Hier is, in tegenstelling tot de situatie bij het bestuursrecht, de verhouding tussen de partijen gelijkwaardig. Die overstap is succesvol gebleken. De rechter heeft uitgesproken dat de Nederlandse Staat nu schadeplichtig is aan een aantal burgers. Dit ondanks het feit dat de boeren waar het om gaat gewoon een vergunning hebben.

Het is boeiend om te weten wat de mogelijkheden in de toekomst zijn, zowel via het bestuursrecht als via het civielrecht. De beide sprekers, Nout Verbeek en Ton van Hoof hebben de materie uit de doeken gedaan voor een dikke honderd mensen uit de achterban van het Brabants Burger Platform .

Aandacht van een bezoeker vanuit Provinciale Staten:

https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2024/01/gelijk-hebben-en-gelijk-krijgen

Categorieën: EIGENRECHTSPRAAK